donderdag 12 mei 2005

dilemma

dilemma
wat beschrijf je op een lifelog en vooral: wat niet?
vanmorgen werd in het kommentaarding van een bevriend weblog een huiselijke ruzie als het ware op straat uitgevochten. niet door de lifelogger zelf, die had alleen maar een beschouwelijk stukje over een slechtere periode in het leven geschreven, wel door de persoon die onderdeel dan wel oorzaak van die slechtere periode was. die had de vuile was eens goed voor iedereen zichtbaar buiten gehangen. totdat de lifelogger zelf die was schielijk weer naar binnen haalde.
maar ook elders las ik over het probleem voor wie je als lifelogger eigenlijk schrijft. is het nou werkelijk zo dat iemand echt alleen voor zich zelf schrijft? is niet iedere blogger eigenlijk bezig om voor een, hoe klein ook, publiek te schrijven? inklusief verhaalaanpassingen en stilisties mooiere wendingen dan in real life? inklusief het omzeilen van al te persoonlijke en herkenbare (rot)situaties ten opzichte van anderen? is een lifelog een dagboek?
ik leg mij ook beperkingen op. beschrijf weliswaar uitgebreid de meest onbenullige dingen die mij overkomen, maar vermijd ontboezemingen en konfliktueuze situaties in relaties met naasten en andere al te herkenbare personen.
maar hebben we het dan nog wel over een lifelog?
is het dan niet eerder ijdel geneuzel?
en is dat dan erg?

Geen opmerkingen: