woensdag 30 maart 2005

challenge your senses

boer2
kollega P is niet altijd even subtiel.
niet alleen bestookt hij met enige regelmaat mijn reaksiedingetjes met snaaks bedoelde opmerkingen (ik noem bijvoorbeeld de kontinue kritiek op het al dan niet gebruiken van hoofdletters in dit blog), maar ook in het dagelijkse kantoorleven vindt hij dat hij mij gevraagd en ongevraagd van advies moet voorzien.
neem nou de B&O-kwestie. daar zit ik toch al zo mee in mijn maag. zegt ie dat het alleen maar een kwestie is van kontaktspray. om vervolgens elders te melden dat de term kontaktspray is bedoeld om amateurs (daarmee bedoelt hij mij!) de mond te snoeren. omdat het zo'n komplexe reparatie is inklusief totale probleemanalyse. en hij anders zo veel moet uitleggen.
enfin, daar kan ik nog mee leven: soit!
maar om dan achteloos te melden dat er ook nieuwe B&O apparatuur te koop is bij de dealer en vervolgens een advertentie van de firma de B en Zoon op mijn buro te leggen gaat echt alle perken te buiten. daarmee worden moeizaam dichtgegroeide open wonden weer opengereten. omdat ik ooit een kortstondige flirt met dochter P van de firma de B en Zoon heb gehad. nou ja, één keer op zoenbasis. waar partner A zeker niet blij mee was. want dochter P van de firma de B en Zoon zat bij ons in de klas. terwijl ik al half en half wat had met partner A. en dat die flirt met dochter P van de firma de B en Zoon dus zeer konfronterend was. maar dat de ware liefde voor partner A overwon. en dat we al lang en gelukkig samenzijn. en fijne kinderen hebben. en graag willen genieten van een rustige oude dag. weet je nog wel ouwetje. dat dus allemaal. dat wordt op slinkse wijze kapot gemaakt. door kollega P.
challenge your senses, kollega P!

Geen opmerkingen: