vrijdag 23 februari 2007

Hamburg, dag 2


lief dagboek: in het kader van de eigenaardige gewoontes in verre vreemde landen vandaag het fenomeen van de wisselende rijrichtingen. waarin het verkeer in de straat hier om de hoek van vier tot twaalf met twee banen naar links en van twaalf tot vier net zo makkelijk dubbelbaans naar rechts stroomt. waarbij ik me afvraag wat er op de wisselmomenten gebeurt. want wie bepaalt dat het tijd is om iedereen linksom dan wel rechtsom te sturen? staan de linker en de rechter verkeersstromen dan eerst even grommend tegenover elkaar? wie en hoe lost dat op? ontgaat mij de logika? ik voel me soms zo dom...

Geen opmerkingen: