woensdag 19 april 2006

Lebbing


begin jaren zeventig speelde mijn dagelijks leven zich gedurende een jaar of twee volledig af op en rond een piepklein stukje Prinsengracht tussen Spiegelstraat en Leidsestraat. ik woonde er in het Gerechtsgebouw, volgde er een opleiding tot regisseur/ docent dramatiese vorming, werkte er wat bij in de Soepkelder tegenover de school, sleet er volop vrije tijd in café Heuvel en kocht er lunchbroodjes bij Lebbing op de hoek van de Spiegelstraat.
Lebbing was een delikatessenzaak zoals een delikatessenzaak hoorde te zijn. nog uit de tijd van de koloniale waren. veel hout. klassieke toonbank. hoog plafond. volgestouwd met blikken en flessen en overige niet nader te definiëren stapelbare zaken. gedreven door een lange magere man met bril en zijn al even lange en magere vrouw. de heer en mevrouw Lebbing. in halflange witte stofjasen. volgens kwade tongen goed fout geweest in de oorlog. rekenden één gulden vijfenzeventig voor een half stokje roquefortpaté. of een half stokje ouwe brokkelkaas. blieft u anders nog iets jongeheer?

Geen opmerkingen: