dinsdag 5 juli 2005

waar gaat dit over?

rechtmatigheid 2
heeft iemand zich wel eens afgevraagd of ik tevreden ben met mijn werk? is er überhaupt iemand die enig idee heeft van wat ik doe op zo'n dag? weet iemand dat ik me bijvoorbeeld bezig mag houden met rechtmatigheid?
r-e-c-h-t-m-a-t-i-g-h-e-i-d, of: worden de procedures op een afdeling uitgevoerd zoals ze voortvloeiend uit een verordening of wet zijn opgeschreven in een procesbeschrijving in de AO (administratieve organisatie)?
bent u daar nog?
ik wel, ik mag de komende tijd gaan kontroleren op rechtmatigheid. me verdiepen in de letter van de wet/verordening, aan de slag met matrices, steekproeven nemen. ten behoeve van de accountants.
kontroleren om te kontroleren voor de kontrole.
Het Bureau.
levensecht.
volgende week dinsdag om 10 uur weer.
the horror...

Geen opmerkingen: