donderdag 21 december 2006

breaking news!


met inzet van al onze korrespondenten zijn wij van ons team er in geslaagd de verblijfplaats van Kabelbaanbroer, alias de Wandelaar, tot op de centimeter nauwkeurig te bepalen. helaas is het ons van ons team nog niet gelukt een scherpe foto van Kabelbaanbroer, alias de Wandelaar, te maken, maar uit bovenstaand beeld is toch al wel duidelijk op te maken dat het hier gaat om de enige juiste Kabelbaanbroer, alias de Wandelaar. bovendien is zijn juiste identiteit zojuist vastgesteld door een geëmotioneerde Kabelbaanman die ons van ons team liet weten zeker te weten dat het hier inderdaad gaat om zijn lang verloren gedachte broer. onduidelijk is of het kleine figuurtje naast de vermeende Kabelbaanbroer, alias de Wandelaar, in enige relatie staat tot Kabelbaanbroer, alias de Wandelaar. wij van ons team zitten er echter bovenop en zullen ook dit nieuwe feit tot de bodem uitzoeken. dit was hansb van HB-nieuws. tot nieuws!

Geen opmerkingen: